Vergoedingen

Er is voor fysiotherapie geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. U kunt dus op eigen initiatief een afspraak maken. Dit noemen wij DTF, dit staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Of uw zorgverzekeraar dit vergoed hangt af van uw polis.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Of u fysiotherapie van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van de aard van uw aandoening en de dekking die u heeft. Dat klinkt eenvoudig, maar is soms toch lastig. Het Fysio Centrum krijgt vaak vragen zoals ‘Wat is een chronisch indicatie of aandoening, en hoe zit het dan met vergoeding?’ Daarom hebben we een schema gemaakt waarmee u snel kunt zien of en hoe fysiotherapie vergoed wordt.

Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekeraar. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Natura of Restitutie polis

Hoe u de kosten voor fysiotherapie vergoed krijgt hangt af van de soort verzekering die u heeft.Wanneer u een "in natura" verzekering heeft, ontvangen wij de kosten van uw fysiotherapie rechtstreeks van uw verzekering. Daar hoeft u niets voor te doen. Wanneer u een "resitutie" verzekering heeft ontvangt van ons een factuur voor de behandelingen. Wanneer uw verzekering de behandeling dekt, kunt u de kosten (deels) bij uw verzekeraar declareren. Het kan zijn dat u nog wat moet bijbetalen. Vergelijk daarvoor de vergoeding met onze tarieven.

Wat is een chronische aandoening?

Hier bestaat vaak onduidelijkheid over. De term ‘chronisch’ zorgt voor deze verwarring. Voor de verzekering geldt het volgende: Een overzicht van de chronische aandoeningen staan op een zogenaamde chronische lijst. Deze lijst kunt u vinden in Besluit Zorgverzekering bijlage 1 van de rijksoverheid. Uw fysiotherapeut kent deze lijst en is op de hoogte van de spelregels. Ook uw zorgverzekeraar is hiervan op de hoogte. Alleen een medisch specialist ((huis)arts) kan bepalen of er sprake is van een chronische aandoening. Wanneer deze aandoening is vastgesteld, kan de (huis)arts of specialist u een verwijzing geven voor de fysiotherapeut.

Eigen risico of niet?

Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Uw verplichte eigen risico is alleen van toepassing op vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Wordt uw behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering dan geldt hiervoor geen eigen risico.

Tarieven

Wanneer u geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering heeft of het maximum van uw vergoeding bereikt heeft, hanteren wij per 1 januari 2022 de volgende tarieven:

 Zitting fysiotherapie  € 37,00
 Toeslag aan huis behandeling  € 13,15
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 51,50
 Screening, Intake en onderzoek (DTF)  € 53,00
 Manuele therapie   € 50,00
 Oedeemfysiotherapie  € 50,00
 Bekkenfysiotherapie  € 50,00
 Psychosomatische fysiotherapie  € 50,00
Geriatrie fysiotherapie  € 50.00
 Rapportage (tbv schadeletsel) kort  € 85,00 excl. btw
 Rapportage (tbv schadeletsel) standaard  € 125,00 excl. btw

Bij verhindering verwachten wij dat u 24 uur voor de afspraak afbelt. Wanneer dit niet het geval is, brengen wij 75% van ons behandeltarief bij u in rekening (overmacht voorbehouden).