Wet en regelgeving

Gezondheidscentrum De Lijnwoerd

Wet en regelgeving

BIG registratie
Alle fysiotherapeuten zijn BIG geregistreerd en zijn daarnaast ook lid van he kwaliteitsregister Keurmerk.

KNGF klachtenregeling
Bij vragen, klachten of onduidelijkheden kun je je richten tot uw behandelend fysiotherapeut. Ook kun je vragen naar de vertrouwenspersoon die binnen de praktijk aanwezig is. Elke klacht wordt door ons serieus genomen en in vertrouwen behandeld. Wij zijn aangesloten bij het klachtenreglement van het KNGF.

Huisregels en privacy
Onze huisregels zijn op deze website en in de praktijk te vinden. De praktijk houdt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van je directe persoonlijke en medische gegevens. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF. De praktijk hanteert de Algemene Verordening Persoonsbeschermingen de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).