Werkwijze

Werkwijze

Samen naar beter

Bij het eerste bezoek wordt samen naar de oorzaak van je klachten gekeken.

  • De therapeut stelt vragen over de klacht, bijvoorbeeld hoe deze ontstaan zijn en bij welke beweging/houding je er meer of minder last van hebt.
  • Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek naar de klacht, waarbij je houding en bewegingen onderzocht worden. Zo kan de therapeut vaststellen waar de oorzaken van de klachten zitten. Soms is het nodig om je door te verwijzen naar het Expertise centrum waar door middel van echografie, shockwave of EMTT je klacht beter onderzocht en behandeld kan worden.

Vanaf het tweede bezoek start het behandeltraject.

  • De behandelingen kunnen plaatsvinden in een behandelkamer of in de oefenzaal. De oefenzaal is ruim opgezet met gevarieerde apparatuur en materialen waar je onder begeleiding van je therapeut kunt werken aan je behandeldoelen.
  • Na afronding van het behandeltraject en na je toestemming zal je fysiotherapeut verslag doen aan je huisarts of specialist.

Een aantal aandachtspunten voor de eerste behandeling

  • Graag bij de eerste behandeling uw identiteitsbewijs en zorgpas meenemen.
  • Daarnaast twee handdoeken voor de behandeling.
  • De verzekeringspolis vooraf na te lezen wat betreft het aantal behandelingen wat vergoed wordt door de verzekeraar.
  • De eerste behandeling betreft altijd een intake en onderzoek van de klacht.
  • Fysio Centrum vindt het belangrijk om ook stagiaires de mogelijkheid te geven om het vak als fysiotherapeut te leren. Als je er bezwaar tegen hebt dat een stagiaire de behandeling bijwoont of (deels) uitvoert onder supervisie van de stagebegeleider dan kun je dit aangeven bij je behandelend fysiotherapeut.

Verhindering afspraak

Wanneer je je afspraak niet kunt nakomen, dan kun je deze tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Binnen 24 uur zijn wij helaas genoodzaakt om 75% van het praktijktarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen (overmacht voorbehouden).