Zweepslag kuit

Oorzaak

Een zweepslag ontstaat vaak door een plotselinge krachtsinspanning. Bijvoorbeeld tijdens sporten met plotseling bewegingsveranderingen zoals tennis, basketbal en voetbal. Door de plotselinge beweging kan er een te hoge belasting ontstaan op een spier, waardoor een spierscheuring ontstaat. Een dergelijke spierscheuring wordt een zweepslag genoemd, wanneer het in de kuitspier heeft plaats gevonden.
De spierscheuring kan echter ook ontstaan door een ongeluk of val. Ook een langdurige overbelasting kan indirect de oorzaak zijn. Door de langdurige overbelasting ontstaan kleine scheurtjes, waardoor een grotere spierscheuring gemakkelijker kan ontstaan. Ook kan de leeftijd een rol spelen. Op latere leeftijd kan spierweefsel namelijk in sterkte afnemen.

Verschijnselen

Op het moment dat de spierscheuring ontstaat, kan een felle pijn te voelen zijn. Hierdoor is waarschijnlijk ook de naam “zweepslag” ontstaan. De felle pijnscheut voelt als een slag van een zweep. Ook kan bij een ernstige scheuring, een knappend geluid te horen zijn. Na enige tijd kan een blauwe plek ontstaan en zal er meer algemene pijn voelbaar zijn. Vooral wanneer er spanning op de spier wordt gezet. Is er sprake van een ernstige spierscheuring.

De symptomen van een zweepslag zijn een korte, felle pijnscheut, bloeduitstorting en een zeurende pijn. Er kan krachtverlies optreden in geval van een meer ernstige spierscheuring dan zal de spier tijdelijk niet meer gebruikt kunnen worden.

Behandeling

Wanneer de spierscheuring net is ontstaan, is het verstandig om de eerste dagen tot een week na het ontstaan rust te nemen. Tevens kun je een drukverband aanleggen of kuitbandage gebruiken, om een zwelling tegen te gaan. Het masseren van de spier wordt sterk afgeraden. Fysiotherapie is vaak niet zinvol in de eerste week, daarna is een opbouwend oefenprogramma voor kracht en mobiliteit wel zinvol.

Shockwave therapie en EMTT kunnen het herstel bevorderen.