Hyperventilatiesyndroom

Oorzaak

Hyperventilatie, en daarmee duizeligheid, kan diverse oorzaken hebben. Bijvoorbeeld psychische, zoals stress en spanningen kunnen via een indirecte weg tot duizeligheid leiden; als (onbewuste) reactie kan hyperventilatie optreden. Soms is een longaandoening de oorzaak van (chronische) hyperventilatie. Doordat u meer en sneller uitademt verliest u meer koolstofdioxide (CO2) dan nodig is. Uw lichaam reageert daarop met diverse lichamelijke klachten die samen het hyperventilatiesyndroom (HVS) worden genoemd. Deze klachten zijn absoluut niet schadelijk maar wel vervelend.

Verschijnselen

Er zijn twee vormen van hyperventilatie; de acute vorm en de chronische vorm. Bij de eerstgenoemde krijgt u een aanval van hyperventilatie. U hijgt extreem en snakt naar adem. Dit wordt als zeer benauwd ervaren. Hyperventilatie kan ook in een meer chronische vorm optreden waarbij u in lichte mate gedurende meerdere uren hyperventileert. Dit komt doordat u verkeert ademhaalt. De chronische vorm is vaak moeilijk te herkennen omdat er hier niet altijd sprake is van aanvallen, maar van veel verschillende vage klachten.

Behandeling

De behandeling van het hyperventilatiesyndroom bestaat allereerst uit het achterhalen van de oorzaak van de symptomen. Daarnaast doen we oefeningen met u die gericht zijn op ontspanning, lichaamsbewustwording en ademhalingscontrole. Hiermee krijgt u de klachten onder controle. Belangrijk is dat u in eerste instantie leert een eventuele aanval of klachten onder controle te krijgen zodat u het uiteindelijk kunt voorkomen.