Prostaatklachten

Veel voorkomende aandoeningen en bijbehorende verschijnselen

Bij plasproblemen bij mannen wordt snel gedacht aan een prostaataandoening, maar plasproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door een verhoogde spanning van de bekkenbodem. Hieronder zijn de drie meest voorkomende aandoeningen en bijpassende plasklachten beschreven.

  • Goedaardige prostaatvergroting (Benigne Prostaat Hyperplasie, BPH)
    De prostaat werkt onder leiding van hormonen. Dit zorgt ervoor dat de prostaat ook na de pubertijd blijft groeien. Bij ongeveer 30% van de mannen zorgt deze groei voor klachten. Denk hierbij aan moeizaam kunnen plassen, een verzwakte urinestraal, vaak moeten plassen, het gevoel hebben dat de blaas niet helemaal leeg is na het plassen, nadruppelen en kort erna alweer aandrang hebben.
  • Prostaatontsteking (Prostatitis)
    Een ontsteking van de prostaat ontstaat meestal doordat de blaas of de urineweg/plasbuis ontstoken is of is geweest. Door de ontsteking zwelt de prostaat op en wordt de plasbuis dichtgedrukt. De klachten die passen bij een prostatitis zijn moeizaam kunnen plassen en pijn bij het plassen.
  • Prostaatkanker (Prostaatcarcinoom)
    Prostaatkanker komt vaak voor: jaarlijks wordt er in Nederland bij meer dan 10.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. De meeste mannen waarvan is aangetoond dat ze prostaatkanker hebben, hebben hier niet of nauwelijks last van. Dit komt omdat kankercellen meestal niet starten met groeien rondom de plasbuis, maar meer aan de buitenzijde van de prostaat. Indien er wel symptomen zijn, lijken ze sprekend op die van een goedaardige vergroting van de prostaat (mede omdat deze twee prostaataandoeningen vaak samen gaan).

Behandeling

Veel mannen hebben door één van bovengenoemde prostaataandoeningen hun plaspatroon aangepast. Dat kunt u merken aan het feit dat u de urine er bijvoorbeeld uit moet persen of dat u geen mogelijkheid meer heeft om aandrang uit te stellen. Hierdoor moet u wellicht veelvuldig plassen. Is er sprake van een prostaataandoening, dan moet deze primair worden behandeld door de huisarts of uroloog. Wel kan de bekkenfysiotherapeut tijdens of na de behandeling of operatie helpen om uw plaspatroon weer op orde te brengen. Heeft u een prostaatverwijdering (prostatectomie) ondergaan of staat dit op de planning? Middels begeleiding van een bekkenfysiotherapeut kunnen klachten zoals erectieproblemen of urineverlies versneld herstellen.
Het kan ook zijn dat u eerder genoemde plas- of pijnproblemen heeft, maar dat u geen prostaataandoening blijkt te hebben. Vaak is dan een te hoge bekkenbodemspanning de oorzaak van de klachten. De bekkenfysiotherapeut is de aangewezen specialist om u te helpen. De bekkenfysiotherapeut begint met een uitgebreid vraaggesprek. Bij plasproblemen wordt er vaak gevraagd om een plasdagboek bij te houden om inzicht te krijgen in het plaspatroon. Ook zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden, zodat er een behandelplan kan worden opgesteld. De behandeling bestaat meestal uit oefeningen gericht op het leren voelen en besturen van de bekkenbodemspieren.