TENS behandeling bij Fysio Centrum Beilen
100%
min
135%
Klik om scroll te activeren

TENS behandeling bij Fysio Centrum Beilen

TENS behandeling bij Fysio Centrum Beilen

TENS

TENS betekent Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Vrij vertaald houdt dit in dat er zwakke elektrische stroompjes door je huid heen gaan en op de zenuwen worden gezet. TENS wordt voornamelijk gebruikt voor zijn pijn verminderende werking. Er is hiervoor een breed toepassingsgebied. In principe kunnen alle pijnklachten met TENS worden behandeld. Het apparaatje heeft het formaat van een mobiele telefoon en is eenvoudig thuis te gebruiken na instructie van de therapeut.

Hoe werkt het?

Door een TENS-behandeling wordt het vermogen van je lichaam om pijn te onderdrukken geactiveerd. Je voelt dus minder pijn. De gebruikte frequentie (aantal elektrische pulsen per seconde) speelt een belangrijke rol. Een TENS met een lage frequentie en een hoge intensiteit zorgt ervoor dat er stoffen (zoals endorfine) vrijkomen die de pijn onderdrukken. Een TENS met een hogere frequentie zorgt ervoor dat de pijnsignalen naar de hersenen geblokkeerd worden. De elektroden worden meestal vlak bij het pijngebied of boven de zenuw waar het om gaat aangebracht. Daarnaast zijn er nog speciale technieken en speciale elektroden.

Waar wordt het voor gebruikt?

TENS wordt vooral gebruikt voor zijn pijn verminderende werking. In principe kunnen alle pijnklachten met TENS worden behandeld. Het is echter pas zinvol om TENS te gebruiken wanneer de oorzaak van de pijn niet direct opgelost kan worden. Denk hierbij aan chronische pijn zoals bijvoorbeeld bij artrose, polyneuropathie, reuma, reflexdystrofie, syndroom van Tietze, fibromyalgie en pijnklachten zonder aanwijsbare oorzaak.
Een TENS-apparaatje kan je voor elke pijnaanval gebruiken. Het apparaatje kan er toe bijdragen dat je je beter voelt en minder pijnstillers nodig heeft. Bijwerkingen van TENS komen slechts zelden voor.

Kosten informatie

Het kan afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar of en hoe TENS wordt vergoed. Uw fysiotherapeut kan je hierin adviseren.

Vergoedingen en tarieven

ONZE SPECIALISTEN

Binnen het Fysio Centrum zijn er verschillende specialisten met kennis en ervaring van TENS. In Beilen en Klijndijk kan deze behandeling worden gegeven.

Evert Hoffmann

Marjanne Hepping