Myofeedback bij Fysio Centrum Beilen

Myofeedback bij Fysio Centrum Beilen

Myofeedback bij Fysio Centrum Beilen

Myofeedback

Sinds enige jaren maakt het Fysio Centrum in Beilen gebruik van Myofeedback. Hiermee kan op een nauwkeurige wijze spierspanning worden gemeten. We meten dit omdat het moeilijk is om uit jezelf te voelen of en welke spieren meer gespannen zijn. Dit is niet vreemd, want wanneer spieren moe, stijf of pijnlijk zijn dan dempt dit ook de voelmogelijkheid van de spier.

Hoe werkt het?

Myofeedback bestaat uit de woorden "myo”en "feedback” wat vertaald naar het Nederlands spier en terugkoppeling betekent. Myofeedback registreert de elektrische impuls (EMG) van de zenuwen in de spier. Aan deze impuls kun je zien in welke mate de spier aangespannen is. Wordt er veel impuls gegeven uit de zenuw, dan spant de spier aan, zakt deze impuls dan ontspant de spier. Wanneer deze zenuwactiviteit naar de spieren toe in beeld of geluid omgezet wordt, dan wordt de spierspanning zichtbaar en hoorbaar.

Waar wordt het voor gebruikt?

Myofeedback kan helpen bij het inzicht geven en herstel van klachten zoals: klachten gerelateerd aan (werk)houding, nek klachten, spierspanningshoofdpijn (tension type headache)

Myofeedback kan ook gebruikt worden bij bekkenfysiotherapie. Dit wordt altijd eerst besproken en het onderzoek wordt past gedaan met jouw toestemming. De fysiotherapeut, of jijzelf, brengt een probe in de vagina of anus. Deze wordt op de computer aangesloten waardoor het mogelijk is om de activiteit van de bekkenbodemspieren op het scherm te zien en te volgen bij hoesten, persen, aanspannen en weer loslaten.

De behandeling

Op de onvoldoende functionerende spier(groep) worden sensoren geplakt, die met draden zijn verbonden met het apparaat. Door de spieren bewust aan te spannen, wordt op een beeldscherm middels een lijn en / of een geluidssignaal precies aangegeven of er sprake is van teveel of juist te weinig spiercontractie. De gegevens worden vervolgens opgeslagen om later in de revalidatie te kunnen worden vergeleken. Onder begeleiding van de therapeut leer je door te "kijken” naar de spanning van de spieren, deze bewust weer op een juiste manier te gebruiken.

KOSTEN INFORMATIE

Fysiotherapie wordt over het algemeen beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het Fysio Centrum heeft met alle verzekeraars een contract. Mocht je niet of niet voldoende verzekerd zijn, dan verwijzen we je naar het kostenoverzicht.

Vergoedingen en tarieven

Onze specialisten

Binnen het Fysio Centrum zijn er verschillende specialisten met kennis en ervaring van myofeedback.

Evert Hoffmann