Echografie

Echografie is een onderzoeksinstrument waar veel expertise voor nodig is. Die kennis en kunde zijn gebundeld in het Shockwave Centrum in Beilen en Klijndijk. Met echografie is het mogelijk om spieren, pezen en gewrichten goed in beeld te brengen en in het bijzonder schade aan deze weefsels. Bewegende beelden kunnen opgenomen worden zodat het dynamische gedrag van gewrichten, pezen en spieren beoordeeld kan worden. Dit is een groot voordeel in vergelijking met de MRI, waarbij dit niet mogelijk is.

Hoe werkt het?

Bij de toepassing van echografie wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. Deze kan de mens niet horen. De golven worden uitgezonden door een zender (transducer genaamd) die geplaatst wordt op de huid. Deze transducer is tegelijk ook de ontvanger van de golven die teruggekaatst worden door het lichaamsweefsel. De verschillende weefsels in het lichaam absorberen en weerkaatsen de geluidsgolven. Ze doen dat allemaal in verschillende mate. De transducer is verbonden met een computer. Deze vertaalt de geluidsgolven naar elektrische signalen die op het scherm verschijnen als grijswaarden. Op deze manier verschijnt op het scherm een echo afbeelding van de weefsels.

De behandeling

Afhankelijk van de te onderzoeken plaats, zit u op een stoel of ligt u op de behandelbank. De expert van het Shockwave Centrum doet een transparante gel tussen de transducer en het lichaam om een goed contact te krijgen en luchtbellen tussen transducer en huid te verdrijven. De expert scant vervolgens het gebied waar het om gaat. Dat ziet hij/zij op de monitor. Het onderzoek is relatief snel en u voelt er meestal niets van. Soms kan bij het scannen van een gevoelig gebied een lichte pijn optreden. Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. De expert bespreekt zijn bevindingen met u en laat u de resultaten van de scan zien.

Kosten informatie

Echografisch onderzoek (basis) € 25,00.
Echografisch onderzoek (uitgebreid) € 50,00

Klachten

Afspraak maken

Locaties

Fysiotherapeuten